14/10/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Fajr Sepasi

14:30

0 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 2000

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

سخاوت سليمان نژاد

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

52

90

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
30
13
18
26
10
17
6
33 92 36
4
29 69 38

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

38
36

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 78 28
3
22
4
11
20
8
13 60 27
7 70 10
6
34

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
10
28