03/10/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Damash Gilan

16:25

1 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

15

40

82

83

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
1
4
2
8
11 62 38
12 72 16
9
35
27 78 7
17

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

16
7
38

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
1
4
5
8
6
9 60 32
14
34 30 70
2
11 86 10

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
10
70