03/10/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Rahahan Tehran

15:00

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

14

60

62

75

92

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

27
30
77
5
20
23
10
7
25 86 24
11
80

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
24
17

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
10
21
4
14 75 7
24
11 65 16
5
8
37 80 15
29

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
15
16