03/10/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:00

0 : 0

هفته 20

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

23

43

56

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
2
29
66
12
23
9 69 21
30
25
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
21
33

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
1
5
21
24
13
11 68 9
19
8 75 28
32
10 46 25

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
28
25