03/10/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Teraktorsazi Tabriz

15:00

1 : 1

هفته 20

تعداد تماشاچی : 1100

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

محمدرضا اسحاقيان

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

7

44

68

83

85

86

95

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 76 28
22
4
88
6
34
27
8
9
17 60 7
11

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
28
13

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
11
8
5
15
90
3
22 62 17
24 86 66
30 73 6

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

6
66
17