22/09/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Damash Gilan

15:00

0 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

سعید آل وردی

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

22

54

63

89

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
20 68 18
1
21
29
12
27
16 55 9
11 76 26
17
35

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

18
26
9

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
1
5
13
11
21
8 86 70
6
32
10
19

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
70
9