21/09/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Khouzestan

15:00

1 : 1

هفته 18

تعداد تماشاچی : 70

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

سخاوت سليمان نژاد

کمک داور دوم

جهانبخش آرمان

داور چهارم

حسین حاج ملک

رخداد های بازی

25

45

60

70

77

78

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
2
8 76 21
12
66
29
20
14 71 13
23
30 84 19
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
19
13

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
18
13
4
8
6
23
9
10 80 44

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

44
55