15/09/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Mes Kerman

15:00

1 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 0

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

مهدی الوندی

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

8

63

66

72

78

92

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
7
8 72 35
5
11
2
15
10
90 78 17
24
66

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

35
17
27

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
12
13
20
2
16 46 14
8
23
9
10 93 7

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
21
11
14