08/09/1392

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Saba Qom

15:00

2 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

امير بهرام حسيني نقوي

کمک داور دوم

علی اکبر عظیم پور

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

7

42

42

45

63

71

73

83

94

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26 57 11
18 66 13
1
17
7
2
4
8
30
10
23 85 20

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

13
20
11

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
3
14
9
26
23
17 78 11
13 81 18
10

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

18
11