17/08/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Saba Qom

15:30

2 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

رسول رهبرفام

کمک داور اول

سعید آل وردی

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

24

31

69

75

77

89

93

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
26
18
1
7
8
10
23
11
2

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

25
19
30
24

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

40
19 46 4
5
1
13
8
18
10
23 90 9
11
7 63 3

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
9
4