03/08/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Foolad Khouzestan

17:45

2 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

سعيد زارع

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

18

42

47

69

76

77

82

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
21
4
10
1
8
11
7
15 58 35
5 63 20
6

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
35

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
8
1
16 92 20
14
6
3
10
7 69 22
32 85 9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
20
22