25/07/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Rahahan Tehran

17:00

3 : 2

هفته 13

تعداد تماشاچی : 1500

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

فرشيد افشار

رخداد های بازی

16

18

28

52

56

65

82

87

87

90

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
27
30
5
18
6
11
7
28
21 80 17
80

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
17
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

22
4
2
8
24
20
27 46 14
16 79 19
23
15 50 21
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
19
14