29/06/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Teraktorsazi Tabriz

17:15

1 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

علیرضا کناری

داور چهارم

پیروز سیف اله زاده

رخداد های بازی

1

85

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
44 81 34
4
2
88
7
6
9
10
27
14

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

17
34
11

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
14
20
1
29 81 2
4
19
27
13 69 9
6
17 56 7

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

9
2
7