22/06/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Saba Qom

18:00

2 : 1

هفته 9

تعداد تماشاچی : 3000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

14

29

42

45

45

63

76

93

96

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
7
26 73 19
10 80 16
9
20
11
18 80 8
3
30
1

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

8
16
19

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
19 83 9
27
10 54 14
8
20
17 85 7
12
1
29
4

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

9
7
14