20/05/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Teraktorsazi Tabriz

19:45

0 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 7500

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

مجيد ويشگاهي

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

1

70

74

93

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
27 77 77
11
2
20
8 88 4
88
13
6
14 62 9

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

9
77
4

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 68 20
28
38
15 79 88
7
1
5
3
40 84 21
8
9

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
88
21