19/05/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saba Qom

21:15

1 : 0

هفته 4

تعداد تماشاچی : 20000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

32

40

45

89

92

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
7 46 23
26
10 77 16
9 82 24
11
8
2
4
30
1

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

16
24
23

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
14
4
33
8 58 10
6
5
2
1
22
11

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
32