16/05/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Mes Kerman

22:15

2 : 0

هفته 3

تعداد تماشاچی : 40000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمدباقر قراملکي

رخداد های بازی

17

44

66

76

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
30
4
5
11
8
2
9
22 71 12
10 61 7
17 34 18

بازیکن تعویضی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

7
12
18

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
11
13
9
4
12
6
40
23 90 33
10 58 7
14 83 18

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
33
7