10/05/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Rahahan Tehran

22:00

0 : 3

هفته 2

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

فرزاد بهرامی

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

15

44

45

52

57

61

72

72

85

90

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
27
20
23
99
5
10
7
80 74 9
14 77 19
16 88 11

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
11
9

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
10
8
4
9
5
13
19
23
21
17 80 3

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
3
18