16/01/1398

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Abadan

17:00

1 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 40000

رخداد های بازی

19

42

68

95

95

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن