18/11/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Tehran

15:45

0 : 4

هفته 16

تعداد تماشاچی : 7000

رخداد های بازی

6

16

30

56

59

82

83

83

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن