23/08/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Mashinsazi Tabriz

15:00

0 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

22

68

88

89

بازیکنان اصلی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Mashinsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن