04/08/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepahan Isfahan

16:45

0 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 37000

رخداد های بازی

25

36

71

77

81

90

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن