05/07/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Perspolis Tehran

18:30

0 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 70000

رخداد های بازی

24

47

74

91

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن