08/06/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Esteghlal Khouzestan

20:15

1 : 0

هفته 6

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 151

رخداد های بازی

18

20

51

72

88

88

89

89

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17 46 23
21 80 10
8
34
11
77
33
66
13
18
2

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
24
99
3
1
10
23

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

45 82 77
7 67 9
11 92 33
20
99
1
10
6
40
19
16

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

80
33
93
44
9
14
77
8