08/06/1397

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Sepahan Isfahan

20:00

2 : 2

هفته 6

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

3

27

46

50

58

61

82

87

95

95

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 65 2
11 20 3
6
20
9
21
1
99
10
5

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

36
12
70
3
47
2
14

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

88 54 90
9 86 17
8 68 24
99
5
3
10
34
11
33
6

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

24
17
90
2
1
28
7