01/06/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Perspolis Tehran

20:15

1 : 1

هفته 5

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

23

25

48

55

68

73

75

85

89

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 89 90
88
8
15
11
1
70
3
4
13
2

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

39
21
26
38
44
90
12
69
37

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 79 23
7 87 25
2
3
20
4
69
11
13
1
6

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

25
23
17
12
5
10