02/06/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Pars Jonoubi Jam

20:15

1 : 0

هفته 5

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 600

رخداد های بازی

60

66

78

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24 57 90
11 81 5
9 73 14
4
34
33
6
2
88
3
10

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

17
28
14
5
90
8
1

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

32 62 26
11 71 37
9 89 27
7
5
14
2
40
3
23
21

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

30
25
20
27
6
37
10
22
26