04/05/1397

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Sepidrood Rasht

20:45

3 : 0

هفته 1

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 800

رخداد های بازی

26

46

47

61

90

91

92

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13 69 88
6 79 22
11 63 30
44
4
7
69
10
3
12
8

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

18
27
30
17
22
9
88
1

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 93 19
11 87 32
10 91 30
7
5
3
9
4
22
21
26

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
34
30
27
40
32
19
33