07/02/1397

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saipa Tehran

17:00

1 : 2

هفته 30

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

6

14

15

26

34

62

65

70

85

88

90

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
22
31
3
14
4 79 18
6
9 91 12
11 81 17

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
17
28
27
20
12
1

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
4
40 46 91
14 60 8
88
17 80 33
7
2
99
20
12

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
1
33
90
23
91
26
10