02/02/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Naft Abadan

18:00

1 : 1

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 700

رخداد های بازی

26

37

53

59

71

92

93

94

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 80 2
12
5
13 87 18
20
8
61
6
19
17 70 23
11

بازیکن تعویضی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

2
77
4
9
76
23
36
18
25

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
6
9
17
3
16
23
88 46 8
19 59 24
44

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
1
8
27
28
77
32
33
18