02/02/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Sepahan Isfahan

18:00

3 : 2

هفته 29

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 200

رخداد های بازی

5

36

49

62

64

68

80

92

94

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
17
3
7 78 12
14
91
10
77 63 44
55
6 53 70
5

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

47
16
70
12
78
44
27
20

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
27 76 80
99 67 6
9
5
1
18 87 4
25
70
17
30

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

34
24
80
31
16
6
77
14
4