24/01/1397

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Teraktorsazi Tabriz

16:00

1 : 0

هفته 28

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 10000

رخداد های بازی

3

25

28

79

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
2
6
9
17
44
88 62 77
19 74 18
3
16
23

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

1
18
77
32
33
38
27
28
30

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
8
90
99 77 4
66
69
7
9 88 23
33

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

10
23
2
44
18
80
88
4