17/01/1397

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Siah Jamegan

18:55

4 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 15000

رخداد های بازی

51

67

77

80

84

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

47
7 78 36
2
73
61
33 57 17
70
10
71 61 24
5
8

بازیکن تعویضی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

80
24
44
17
88
22
36

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
33
11 80 27
23 40 9
4
80
20
22
88
13
24 59 18

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
70
18
26
27
29
1
9