18/01/1397

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

18:00

1 : 1

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

45

52

71

78

82

87

90

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
14
20
10 46 17
99
77 59 12
70 83 5
55
91

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
47
44
5
12
36
78
16

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
2
6
9 90 27
17
8 67 10
3
16
28
88 77 15
44

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

15
1
10
27
23
77
19
38
18