16/01/1397

جزییات مسابقه

Naft Abadan - Peykan Tehran

19:00

1 : 0

هفته 27

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

4

50

77

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
19
40 69 91
14 46 90
7
2
10
99
20
12
88 60 23

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
1
17
13
90
23
91
26
33

بازیکنان اصلی Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12
5
13
29
8
61
6
30 81 17
11 67 20
14
25 59 19

بازیکن ذحیره Naft Abadan

نام بازیکن

پیراهن

4
20
9
19
17
22
76
27