11/12/1396

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Foolad Khouzestan

15:30

2 : 0

هفته 25

ورزشگاه خانگی: pasghavam

تعداد تماشاچی : 350

رخداد های بازی

10

12

56

62

80

92

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7 64 77
11
23
4
1
6
74
40 74 16
2
9 61 32
90

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

32
76
3
80
22
16
70
77
24

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
22
31
3
14
4
9 91 17
13 58 10
11

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
18
17
28
27
25
12
1