10/12/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Peykan Tehran

15:00

0 : 1

هفته 25

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 5500

رخداد های بازی

10

22

59

66

66

71

73

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
19
40
14 81 9
7
2 90 26
10
99
20
12
88 69 4

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
1
9
17
13
91
26
33

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
10
6
9
17
8
3
23 76 19
28
44
18 57 24

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
1
27
30
77
88
19
40
38