18/11/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Gostaresh Foulad

14:15

2 : 1

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 5700

رخداد های بازی

33

47

70

75

94

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
9
77
56
26
40 77 23
1
15
37 60 44
66 52 25

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
16
17
23
70
27
18
30
25

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
10 35 8
2
6
9
17 91 19
3
16
28
44
18 58 24

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

24
1
8
27
23
77
88
19
5