19/11/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Sepidrood Rasht

16:00

3 : 0

هفته 23

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 20000

رخداد های بازی

14

44

57

64

65

78

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
20
13
90
99 69 9
10 69 80
4
66
88
69
7

بازیکن تعویضی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

23
2
44
18
80
70
9

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
33
11
4
21
24
20 79 77
22
5
9
88 88 14

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
2
90
18
1
14