13/11/1396

جزییات مسابقه

Pars Jonoubi Jam - Saipa Tehran

15:00

0 : 0

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 4900

رخداد های بازی

61

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
18
22
4
37 46 17
14
6
9
11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
16
32
40
28
27
12
13
17

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
7 78 10
90
1
64 68 20
4
17
14
8 84 24
5
44

بازیکن ذحیره Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

10
34
99
24
66
20