13/11/1396

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Sepahan Isfahan

15:50

2 : 0

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 40000

رخداد های بازی

11

33

52

55

68

84

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
47 60 16
3
7
14
91
55
20
10 77 12
99
21 72 6

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

27
16
70
12
36
78
11
6
77

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
2
70
1
90 67 5
10
18
15 71 8
19 87 88

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
8
88
37
69
44
77
25