13/11/1396

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Esteghlal Khouzestan

15:15

1 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Sardar Jangal

تعداد تماشاچی : 5082

رخداد های بازی

28

30

31

37

74

86

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

37
8
9
1
70 77 26
16 90 80
18 92 99
6
44
17
25

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
99
22
31
26
34
40
80

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 55 8
13
90
99
33
1
23 38 4
10 81 9
66
69
7

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

77
8
18
80
9
4
2
70
88