15/11/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

17:00

2 : 1

هفته 22

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 11000

رخداد های بازی

30

60

61

65

67

86

87

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
77 68 90
33
2
23
21
18
4
22
5
9 82 88

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
14
90
13
27
1
88

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21 83 30
88
66
7
5
99
3
33 35 8
12
11 46 9
69

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

4
8
17
28
9
44
1
30
2