06/11/1396

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Perspolis Tehran

15:00

1 : 3

هفته 21

ورزشگاه خانگی: shohada

تعداد تماشاچی : 12570

رخداد های بازی

10

12

45

53

56

58

75

80

83

93

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
3
2
70 90 69
1
18
77 75 5
15
88 73 8
90

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

25
8
37
69
12
44
26
23
5

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
8
4
1
19
7
2
99 73 17
9 20 23
88 56 45
91

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

45
40
14
10
12
17
13
90
23