26/11/1396

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Peykan Tehran

15:00

1 : 2

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Ghadir

تعداد تماشاچی : 3000

رخداد های بازی

45

53

77

88

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
19
45 70 26
40
12
88 83 9
14
2
10 91 4
99
20

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
1
33
17
13
28
26
9

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

11 59 24
1
10
6
80
42
70 68 32
2
77 60 74
90
3

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
23
20
32
74
22
16
9
24