29/10/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 0

هفته 20

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 23000

رخداد های بازی

63

74

83

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
11 76 9
4
21
24
18
20
5
1
88 69 77
14

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
33
2
13
16
22
9

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
31
11
4
19 53 77
7
23
21 46 10
22
9
5

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

77
10
25
37
75
28
17
24