22/10/1396

جزییات مسابقه

Siah Jamegan - Perspolis Tehran

14:30

0 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Samenol-A`eme

تعداد تماشاچی : 22500

رخداد های بازی

43

74

80

82

86

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
2
70
1
10 94 69
90 75 88
11
18
15
19

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

21
23
37
69
12
44
38
25
88

بازیکنان اصلی Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

50
47 54 24
7
2
23
61
18
10 90 30
71 57 70
5
8

بازیکن ذحیره Siah Jamegan

نام بازیکن

پیراهن

24
88
30
36
33
14
70
73
22