22/10/1396

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Saipa Tehran

16:35

1 : 1

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Azadi

تعداد تماشاچی : 33000

رخداد های بازی

23

28

33

51

72

85

95

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
26
21
22
4
3
32 38 33
14
6
9
11

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
27
16
40
15
28
12
33
17

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
23 75 33
14
21
28 46 2
24
4
22
5
9
88 65 11

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
33
11
2
16
13
18
1