21/10/1396

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Teraktorsazi Tabriz

15:00

2 : 0

هفته 19

ورزشگاه خانگی: Takhti

تعداد تماشاچی : 2050

رخداد های بازی

11

29

52

64

71

80

88

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
1
10 77 99
2
6
9
28
19 70 17
8
3
16

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

38
44
30
77
88
29
17
23
99

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
23 85 2
11
4
60
22
40
6 86 15
8
20

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
80
15
65
10
12
26