15/10/1396

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Tehran

14:30

0 : 0

هفته 18

ورزشگاه خانگی: Yadegar-Emam

تعداد تماشاچی : 38000

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
33
23
21
28 78 2
24
18
22
5
9 93 14
88 60 11

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
11
2
16
90
13
1
14

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 91 19
24
1
10 83 14
2
28
9
8
3
16
99

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

14
33
38
30
77
88
19
29
23